God fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP)

Opdateret 21. januar 2020

Bekendtgørelser

Du kan finde information om god fremstillingspraksis (GMP) og god distributionspraksis (GDP) i:

GMP - bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

GDP - bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019 om distribution af lægemidler

Virksomheder med GMP fremstilling og distribution skal leve op til begge bekendtgørelser.

Vejledninger

Detaljerede retningslinjer for distribution fremgår af:

Vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler (eur-lex.europa.eu)

Mere detaljeret vejledning om GMP-regler findes i:

The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4. Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...