Anmeldelse af omgang m.v. med veterinær­medicinske stoffer

Opdateret 9. januar 2017

Her finder du vejledning og blanket til anmeldelse af omgang med stoffer og produkter, hvis indhold kan anvendes som lægemidler til dyr, og som har stofskiftestimulerende, antiinfektiøse, antiparasitære, antiinflamatoriske, psykotrope eller hormonale egenskaber.

Lægemidler til dyr, herunder magistrelle lægemidler, er undtaget fra bekendtgørelsen nr. 1226 af 7. december 2005.

Lægemiddelstoffer, som endnu ikke fremstår som et færdigt lægemiddelpræparat, er omfattet af bekendtgørelsen.

Vi kvitterer for modtagelse af anmeldelsen i henhold til § 93 i Lægemiddelloven.

Stofferne med stofskiftestimulerende, antiinfektiøse, antiparasitære, antiinflamatoriske, psykotrope eller hormonale egenskaber må ikke indgives eller anvendes på dyr.

Inspektion

Virksomheder, der har anmeldt omgang m.v. med veterinærmedicinske stoffer kan løbende blive kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen.

Inspektionen vil blive foretaget i henhold til fastsatte regler i bekendtgørelsen om omgang m.v. med visse stoffer og produkter hvis indhold kan anvendes som lægemidler til dyr.

Skema

Skema til anmeldelse af omgang m.v. med veterinærmedicinske stoffer inkl. vejledning (word-dokument)

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1226 af 7. december 2005 om omgang m.v. med visse stoffer og produkter hvis indhold kan anvendes som lægemidler til dyr

Virksomheder der har anmeldt omgang m.v. med veterinærmedicinske stoffer

Liste over virksomheder, der har anmeldt omgang m.v. med veterinærmedicinske stoffer i Danmark (excel-fil)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...