Årsrapport for bivirkninger 2013

27. maj 2014

Sundhedsstyrelsen modtog i 2013 det højeste antal bivirkninger nogensinde.

I 2013 modtog Sundhedsstyrelsen det højeste antal indberetninger nogen sinde. I alt blev der indberettet 6681 bivirkninger, hvilket er 35 % flere end året før. Det høje antal indberetninger i 2013 skyldes flere forhold. Blandt andet har flere målrettede kampagneindsatser været medvirkende til øget fokus på området, men også udvikling og implementering af bedre it har gjort det lettere at indberette bivirkninger.

Særligt HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft har haft stor opmærksomhed i 2013 og udgjort en stor del af bivirkningsindberetningerne.

Indberetninger fra patienter og pårørende

2013 var samtidig 10-året for indberetning af bivirkninger fra patienter og pårørende. Danmark var et af de første lande, som åbnede muligheden for, at patienter og pårørende kunne indberette bivirkninger, og i dag udgør indberetningerne fra patienter og pårørende ca. en tredjedel.

Rapportens indhold

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 beskriver blandt andet: De seneste ti års udvikling i antallet af indberettede bivirkninger, de fem lægemidler, vi modtog flest bivirkningsindberetninger om i 2013 samt de forskellige kampagner, fokusområder og det europæiske samarbejde på bivirkningsområdet.

Link

Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...