Ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer 30. maj 2014

2. juni 2014

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer er der fra den 30. maj 2014 optaget nye stoffer på bilag 1.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B:

  • 68 a. 4,4´-DMAR (4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin)
  • 130 a. MDAI (5,6-methylenedioxy-2-aminoindan)
  • 134 a. 5-MeO-DALT (N,N-diallyl-5-methoxytryptamin)
  • 163.1. MPA (N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amin)
  • 169 a. N-Methyl-2-AI (N-methyl-2-aminoindan)
  • 215 a. SDB-001 (N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-carboxamid)
  • 217 a. STS-135 (N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-carboxamid)

Efter 30. maj 2014 må import og eksport af disse stoffer kun foretages, såfremt Sundhedsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat. 

De 7 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...