Afgørelse om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro

10. januar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro. Lægemidlet får generelt tilskud.

AirFluSal Forspiro indeholder salmeterol + fluticason og anvendes til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med AirFluSal Forspiro stilles overfor behandling med andre kombinationslægemidler med indhold af langtidsvirkende β2-agonist og inhalationssteroid.

Tilskudsstatus for AirFluSal Forspiro vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Link 

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...