Afgørelse om generelt tilskud til Anoro

6. juni 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Anoro. Lægemidlet får generelt tilskud.

Anoro indeholder umeclidinium og vilanterol og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Anoro stilles overfor behandling med langtidsvirkende muskarinreceptor-antagonister (LAMA) og langtidsvirkende beta2-agonister (LABA) som kombinationslægemiddel eller hver for sig.

Tilskudsstatus for Anoro vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Anoro

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Anoro

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...