Afgørelse om generelt tilskud til Incruse

16. september 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Incruse. Lægemidlet får generelt tilskud.

Incruse indeholder umeclidinium og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Incruse stilles over for behandling med andre langtidsvirkende muskarinreceptor-antagonister.

Incruse bliver omfattet af den igangværende revurdering af tilskud for lægemidler mod astma og KOL i ATC-gruppe R03.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Incruse

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Incruse

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...