Afgørelse om generelt tilskud til Jardiance

1. juli 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Jardiance. Lægemidlet får generelt tilskud.

Jardiance indeholder empagliflozin og anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Jardiance stilles over for behandling med analogen dapagliflozin og visse andre perorale antidiabetika, fx DPP-4 hæmmerne.

Tilskudsstatus for Jardiance vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Jardiance

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Jardiance

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...