Afgørelse om generelt tilskud til Monopex

18. marts 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Monopex. Lægemidlet får generelt tilskud.

Monopex indeholder dexamethason og anvendes til behandling af inflammatoriske tilstande i øjet.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Monopex enkeltdosisbeholdere stilles overfor behandling med dexamethason i flaske.

Tilskudsstatus for Monopex vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Monopex

Medicinstilskudsnævnets indstilling vedr. Monopex

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...