Afgørelse om generelt tilskud til Simbrinza

13. oktober 2014

Sundhedsstyrelsen har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Simbrinza. Lægemidlet får generelt tilskud.

Simbrinza indeholder brinzolamid og brimonidin og anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Simbrinza stilles over for behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Simbrinza vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Simbrinza

Medicinstilskudsnævnets indstilling om Simbrinza

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...