Afgørelse om generelt tilskud til Striverdi Respimat

20. januar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Striverdi Respimat. Lægemidlet får generelt tilskud.

Striverdi Respimat indeholder olodaterol og anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Striverdi Respimat stilles overfor behandling med andre langtidsvirkende beta2-agonister til behandling af KOL.

Tilskudsstatus for Striverdi Respimat vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Striverdi Respimat

Medicinstilskudsnævnets indstilling vedr. Striverdi Respimat

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...