Afgørelse om generelt tilskud til Vokanamet

11. august 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Vokanamet. Lægemidlet får generelt tilskud.

Vokanamet indeholder canagliflozin og metformin og anvendes til behandling af type 2-diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Vokanamet stilles over for behandling med andre kombinationslægemidler med enten en SGLT-2-hæmmer eller en DPP-4 hæmmer og metformin samt behandling med enkeltstofferne som to separate lægemidler.

Tilskudsstatus for Vokanamet vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Vokanamet

Medicintilskudsnævnets indstilling vedr. Vokanamet

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...