Afgørelse om generelt tilskud til Xigduo

7. februar 2014

Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Xigduo. Lægemidlet får generelt tilskud.

Xigduo indeholder dapagliflozin og metformin og anvendes til behandling af type-2 diabetes.

Vi vurderer, at lægemidlets pris står i et rimeligt forhold til dets behandlingsmæssige værdi. Dette gælder, når behandling med Xigduo stilles overfor behandling med de to stoffer i separate formuleringer og DPP-4 hæmmere i kombination med metformin.

Tilskudsstatus for Xigduo vil blive revurderet i forbindelse med den regelmæssige revurdering af lægemidlers tilskudsstatus.

Links

Sundhedsstyrelsens afgørelse om generelt tilskud til Xigduo

Medicinstilskudsnævnets indstilling vedr. Xigduo


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...