Afgørelse om tilskudsstatus for antipsykotisk medicin

18. september 2014

Fra den 31. august 2015 vil tilskudsklausulerne for visse antipsykotiske lægemidler blive præciseret. Se beskrivelse i nyhed fra 3. august 2015: Præcisering af tilskudsklausuler for visse antipsykotiske lægemidler


Med virkning fra den 2. marts 2015 ændres tilskuddet til noget medicin mod psykotiske sygdomme. Den antipsykotiske medicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer for.

Antipsykotisk medicin, der ændrer tilskud

Noget antipsykotisk medicin, der i dag har generelt (automatisk) tilskud, vil få generelt klausuleret tilskud. Generelt klausuleret tilskud betyder, at der er tilskud til medicinen, hvis du opfylder bestemte betingelser (klausulen). Det drejer sig om:

 • amisulprid (Amisulprid “DLF” og Solian)
 • aripiprazol (Abilify og Abilify Maintena)
 • asenapin (Sycrest)
 • lurasidon (Latuda)
 • olanzapin depotinjektionsvæske (Zypadhera)
 • paliperidon (Invega og Xelion)
 • quetiapin depottabletter (fx Seroquel Prolong) Ny klausul
 • risperidon smeltetabletter, oral opløsning og depotinjektionsvæske (fx Risperdal oral opløsning/smeltetabletter og Risperdal Consta)
 • sertindol (Serdolect)
 • ziprasidon oral suspension (Zeldox oral suspension)
 • zuclopenthixol orale dråber (Cisordinol orale dråber)

For anden medicin bortfalder det generelle tilskud. Det drejer sig om:

 • haloperidol injektionsvæske 5 mg/ml (Serenase injektionsvæske 5 mg/ml)
 • levomepromazin (Nozinan)
 • melperon (Buronil)
 • periciazin (Neulactil)
 • pipamperon (Dipiperon)
 • prochlorperazin (Stemetil)
 • zuclopenthixol injektionsvæske 50 mg/ml (Cisordinol-Acutard og Zuclopenthixolacetat Orifarm)

Oversigt over antipsykotisk medicin der ændrer tilskud den 2. marts 2015, med angivelse af den nye tilskudsstatus og tilskudsklausulerne

Oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for antipsykotisk medicin

Hvilken betydning får ændringerne?

Hovedparten af patienter med psykotiske sygdomme behandles med den antipsykotiske medicin, der fortsat vil have generelt tilskud uden klausul. For disse patienter er der ingen ændringer. For de patienter, der er i behandling med noget af den antipsykotiske medicin, der ændrer tilskud, skal lægen sammen med patienten i god tid inden den 2. marts 2015 tage stilling til den fremtidige behandling.

Lægen skal tage stilling til, om du er omfattet af tilskudsklausulen, hvis du er i behandling med noget af den medicin, der får klausuleret tilskud. I så fald skal lægen angive tilskud på recepten. I 2013 indløste ca. 27.400 personer recept på den medicin, der får klausuleret tilskud.

Er du i behandling med noget af den medicin, der fremover ikke har generelt tilskud, skal du som udgangspunkt skifte behandling for fortsat at få offentligt tilskud. Lægen kan søge om enkelttilskud, hvis der er en særlig grund til, at den nuværende behandling er den mest hensigtsmæssige. I 2013 indløste ca. 11.700 personer recept på den medicin, som fra den 2. marts 2015 ikke længere har generelt tilskud.

Information om tilskudsændringen

Vi har bedt apotekerne om i de kommende måneder, at opfordre de berørte patienter til at tale med lægen om den fremtidige behandling inden den 2. marts 2015. Her er det informationsark, apoteket kan udlevere: Informationsark til borgere om ændring af tilskud til medicin mod psykotiske sygdomme.

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via Lægeforeningen, via regionerne og via sygehusapotekerne. Vi informerer også de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Baggrund for ændringen og Sundhedsstyrelsens afgørelse

De dyrere såkaldte 2. generations antipsykotika får generelt klausuleret tilskud for at understøtte, at de bliver anvendt til de patienter, der ikke kan behandles med billigere antipsykotika. Derudover vil nogle antipsykotika ikke længere have generelt tilskud, fordi de stort set ingen anvendelse har i psykiatrien, og fordi de er dyrere end anden sammenlignelig medicin.

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger.

Afgørelsen er truffet den 17. september 2014 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelsen er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor du kan læse en mere detaljeret begrundelse. Du kan se afgørelsen her: Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...