Mobil visning

Afgørelse om tilskudsstatus for medicin i visse grupper under ATC-gruppe A

18. september 2014

Med virkning fra den 2. marts 2015 bortfalder tilskuddet til enkelte slags medicin i ATC-gruppe A. Det drejer sig om:

  • miconazol mundhulegel (Brentan mundhulegel)
  • rektal budesonid (Budenofalk rektalskum og Entocort tabletter til rektalvæske)

Ændringen sker, fordi både miconazol mundhulegel og rektal budesonid er dyrere end anden sammenlignelig medicin.

Hvilken betydning får ændringen?

Miconazol mundhulegel anvendes til behandling af svamp i munden, og behandlingen er normalt korterevarende. Medicinomlægning bliver derfor næppe nødvendig. Ved nye ordinationer skal lægerne være opmærksomme på ændringen.

Rektal budesonid anvendes ved opblussen i blødende tyktarmsbetændelse, og behandlingen er normalt korterevarende, men skal i visse tilfælde gentages. Der er derfor næppe behov for medicinomlægning her og nu, men ved næste opblussen skal lægen være opmærksom på ændringen.

Information om tilskudsændringen

Lægerne – både de praktiserende læger og sygehuslægerne – vil blive informeret ad forskellige kanaler, bl.a. via Lægeforeningen, via regionerne og via sygehusapotekerne. Vi informerer også de relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Sundhedsstyrelsens afgørelser

Vores afgørelser dækker følgende medicin:

  • A01: Medicin til lokal behandling af sygdomme i mundhulen
  • A03: Medicin mod forstyrrelser i mave/tarmkanalen, fx irritabel tyktarm
  • A07: Medicin mod diarré og betændelse og infektion i tarmen
  • A09: Fordøjelsesenzymer
  • A11: Vitaminer
  • A12: Mineralprærater
  • A16: Andet medicin til fordøjelsesorganer og stofskifte

Ved afgørelsen har vi fulgt anbefalingerne fra Medicintilskudsnævnet, som er vores rådgivende lægefaglige nævn. Nævnets anbefalinger har været i høring hos bl.a. lægemiddelvirksomheder samt relevante lægevidenskabelige selskaber og patientforeninger. Afgørelserne er truffet den 17. september 2014 og sendt til alle berørte virksomheder. I afgørelserne er der link til Medicintilskudsnævnets indstilling, hvor man kan læse en mere detaljeret begrundelse.

Links

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin i ATC-gruppe A01.

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin i ATC-gruppe A03.

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin i ATC-gruppe A07.

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for medicin i ATC-gruppe A09, A11, A12 og A16.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...