Behandling med paracetamol under graviditet

26. februar 2014

Et nyt dansk studie [1] tyder på en mulig sammenhæng mellem moderens indtag af smertestillende medicin med paracetamol under graviditeten og risiko for udvikling af udviklingsforstyrrelser som ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos barnet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er uændrede

På baggrund af data i studiet vurderer Sundhedsstyrelsen, at der ikke på nuværende tidspunkt er anledning til at ændre anbefalingerne for brug af smertestillende medicin under graviditeten.

  • Generelt bør man anvende så lidt medicin som muligt under graviditet.
  • Ved milde og/eller kortvarige smerter under graviditeten bør ikke-medicinsk behandling så vidt muligt vælges.
  • For gravide gælder fortsat, at smertestillende midler med paracetamol er førstevalgsbehandling ved smerter og febertilstande.
  • Ved behov for smertelindring længere end nogle dages varighed under graviditet bør en eventuel fortsat medicinsk smertebehandling ske i samråd med egen læge.
  • Smertestillende midler af NSAID-typen (fx ibuprofen og diclofenac) bør på grund af risiko for misdannelser anvendes med forsigtighed i 1. og 2. trimester af graviditeten og må ikke anvendes i graviditetens 3. trimester på grund af risiko for blødning og kredsløbsforstyrrelser hos barnet.

Videre analyse nødvendigt

Sundhedsstyrelsen er i samarbejde med de europæiske lægemiddelmyndigheder i gang med en vurdering af sikkerheden ved brug af paracetamol under graviditet, og resultaterne fra det nye danske studie vil blive inddraget i analysen sammen med den øvrige viden på området.

Undersøgelsens resultater

Studiet er et kohortestudie, der inkluderede 64.000 gravide kvinder fra den danske fødselskohorte i perioden 1996-2002. Resultaterne viste, at børn, hvor moderen havde anvendt paracetamol under graviditeten, havde en lidt øget risiko for at blive diagnosticeret med hyperkinetisk forstyrrelse såsom ADHD, for at være i behandling med ADHD medicin og for at udvise ADHD-lignende adfærd ved 7 års alderen. Risikoen var større jo længere moderen havde brugt paracetamol under graviditeten.

Det danske studie er stort og velgennemført, men da der er en række begrænsninger ved denne type undersøgelser, er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt der faktisk er en sammenhæng, eller om andre faktorer hos kvinderne end brugen af paracetamol under graviditeten kan have påvirket resultaterne. 

[1] Zeyan Liew, Beate Ritz, Cristina Rebordosa, Pei-Chen Lee, Jørn Olsen. Acetaminophen Use During Pregnancy, Behavioral Problems, and Hyperkinetic Disorders. JAMA Pediatr. Published online February 24, 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...