Bivirkninger ved influenza­vaccination

20. oktober 2014

Flere medier bringer i dag (mandag den 20.10.14) artikler om influenzavaccination med påstand om, at Sundhedsstyrelsen fortier bivirkninger ved vaccinationen. Artiklerne indeholder adskillige grundlæggende fejl.

Gratisavisen MetroXpress skriver blandt andet mandag den 20. oktober, at Sundhedsstyrelsen fortier alvorlige bivirkninger ved influenzavaccination. Artiklen er gengivet af Berlingskes Nyhedsbureau, B.T. m.fl.

Oversigter over indberettede danske formodede bivirkninger (DAP), som er et udtræk fra vores Bivirkningsdatabase, er normalt tilgængelige på vores hjemmeside. Influenzavacciner tilpasses fra år til år de vira, der er i omløb det pågældende år. Derfor stiller Sundhedsstyrelsen i stedet individuelt bivirkningsoversigter for vacciner til rådighed på forespørgsel, hvilket også fremgår på vores hjemmeside.

Bivirkningsoversigter for de influenzavacciner, der har været anvendt i den seneste sæson kan ses her

Som det fremgår af opgørelsen, er der 46 indberetninger om 191 formodede bivirkninger. Det er tale om almindeligt forekommende bivirkninger efter en vaccination herunder ubehag ved indstiksstedet i form af smerte, hævelse og udslæt. Der er også rapporteret om generelt ubehag, såsom træthed, svaghed og led- og muskelsmerter. Ligeledes influenza-lignende symptomer såsom kulde- eller varmeoplevelse i kroppen, svimmelhed, hovedpine og feber. Endelig er der i perioden rapporteret om et dødsfald, men der er alene tale om et tidsmæssigt sammenfald, da personen er død af en hjertesygdom.

Dokumenterne med bivirkningsoversigterne er på engelsk. Drug Analysis Prints indeholder alle de formodede bivirkninger, der er blevet indberettet i Danmark. At en bivirkning bliver indberettet, er ikke ensbetydende med, at der er en sikker sammenhæng mellem medicinen og bivirkningen, og det er derfor ikke muligt at drage konklusioner om sikkerhed og risiko ved medicin udelukkende ud fra oplysningerne i oversigterne.

I Sundhedsstyrelsen registrerer og analyserer vi de formodede bivirkninger ved medicin, som læger og andre sundhedspersoner, lægemiddelvirksomheder, patienter og pårørende melder til os i vores bivirkningsdatabase. Dette gælder også for bivirkninger ved influenzavaccination. Databasen er et internt værktøj, som eksterne herunder læger ikke har direkte adgang til. Det skyldes blandt andet hensyn til personfølsomme oplysninger.

Den gældende information om bivirkninger findes i produktresumeet for hvert enkelt lægemiddel. Læger er forpligtet til at holde sig orienteret om medicins virkning og bivirkninger i produktresumeet. Produktresumeerne for alle danske lægemidler findes på offentligt tilgængeligt på hjemmesiden www.produktresume.dk og medicinbrugere kan således også selv finde information om medicinen her. Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...