Den fælles portal for kliniske forsøg i DKMAnet er stadig udsat

10. februar 2014

Det er planen at idriftsætte DKMAnet til kliniske forsøg til både Videnskabsetisk komite og Sundhedsstyrelsen i første halvdel af 2014. Idriftsættelsen vil blive annonceret på både Sundhedsstyrelsens og de etiske komiteers hjemmesider.

Vi har tidligere varslet, at der vil blive krav om, at DKMAnet skal anvendes til fremsendelse af materiale til både Sundhedsstyrelsen og Etisk komite. Kravet vil først blive indført, efter systemet har været tilgængeligt i en periode - forventeligt 3 måneder efter systemets idriftsættelse.

Man skal derfor indtil andet er oplyst på hjemmesiden både ansøge den regionale etiske komite og Sundhedsstyrelsen som hidtil.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...