Endelig indstilling til tilskudsstatus for antipsykotisk medicin

18. juni 2014

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for antipsykotisk medicin (ATC-gruppe N05A m.fl.) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at behandlingen af psykotiske tilstande er en meget individuel behandling, hvor det er vigtigt, at det er nemt at tilpasse behandlingen til den enkelte patient ud fra bl.a. tidligere behandlingsrespons og lægemidlernes bivirkningsprofiler.

Nævnet anbefaler

Nævnet anbefaler, at tilskuddet til den dyrere medicin indenfor gruppen af såkaldte 2. generations antipsykotika klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af denne medicin. Det drejer sig om medicin med indhold af amisulprid, aripiprazol, asenapin, paliperidon og sertindol samt quetiapin depottabletter og depotinjektionsvæsker med indhold af aripiprazol, olanzapin, risperidon og paliperidon.

Indenfor gruppen af såkaldte 1. generations antipsykotika er der noget medicin, der i dag stort set ingen anvendelse har i psykiatrien, og som er dyrere end anden relevant medicin. Det drejer sig om medicin med indhold af levomepromazin, melperon, periciazin, pipamperon og prochlorperazin. Nævnet anbefaler, at tilskuddet til denne medicin bortfalder.

Medicintilskudsnævnet har tidligere haft et forslag til indstilling sendt i høring. I forhold til forslaget har nævnet i den endelige indstilling foretaget enkelte justeringer.

Sundhedsstyrelsen vil nu behandle Medicintilskudsnævnets indstilling og træffe afgørelse om den fremtidige tilskudsstatus for antipsykotisk medicin.

Link

Medicintilskudsnævnets indstilling af 13. juni 2014 til tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...