Flere sundheds­professionelle indberettede medicinsk udstyr i 2013

11. juni 2014

Fra maj til november 2013 fik Sundhedsstyrelsen 270 indberetninger om uheld og hændelser med medicinsk udstyr fra sundhedsprofessionelle – mod 140 i samme periode året før. Det samlede antal indberetninger fra både sundhedsprofessionelle, producenter af medicinsk udstyr og udenlandske myndigheder var 2001 i hele 2013 – mod 1767 i 2012.

Det stigende antal indberetninger fra sundhedsprofessionelle i 2013 skyldes formodentlig, at Sundhedsstyrelsen i 2. halvår 2013 satte ekstra fokus på at få flere hospitalsansatte til at melde uheld og hændelser med medicinsk udstyr – fx hofteproteser.

Et skridt i den rigtige retning

"Det er positivt, at antallet af indberetninger er steget. Og vi regner med, at indsatsen har bidraget. Det afgørende for fortsat fokus er dog at få indført faste rutiner, som sikrer, at personalet indberetter – hver gang de oplever et uheld eller en hændelse med medicinsk udstyr,” siger Henrik G. Jensen, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Et af fokusområderne i indsatsen var at få regioner og hospitaler til at gennemgå deres interne procedurer og sørge for at melde dem klart ud til medarbejderne. Og de, der ikke havde en procedure, blev opfordret til at vedtage én. ”I Sundhedsstyrelsen vil vi hjælpe dette arbejde på vej ved at gøre regioner og hospitaler opmærksomme på, hvordan andre har grebet det an, så de kan lade sig inspirere", siger Henrik G. Jensen.

Gør det lettere at indberette: Afskaf dobbeltrapportering

Ud over at gøre opmærksom på manglende procedurer gav deltagerne i projektet udtryk for, at det er en barriere, at de skal indberette 2 steder: Både til Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet er derfor ved at kigge på en løsning, som kan fjerne den dobbelte indberetning.

Resultat af samarbejde med Danske Regioner, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd

Sundhedsstyrelsen gennemførte "Meld hændelser med medicinsk udstyr" i samarbejde med Danske Regioner, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd. 


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...