Fokus på brugervenlig emballage til medicin

1. juli 2014

Sundhedsstyrelsen har gennem længere tid modtaget henvendelser fra gigtplagede og ældre borgere, der har problemer med at åbne emballagen til deres medicin. Især blisterpakninger volder problemer.

Vi er klar over de udfordringer, der er forbundet med, at en emballage både skal være nem at åbne og samtidig ikke må kunne åbnes af mindre børn. Men for mange patientgrupper er det meget vigtigt, at emballagen er brugervenlig og let at åbne, fordi det også er med til at sikre, at medicinen rent faktisk bliver anvendt som foreskrevet.

Krav til emballage

I Mærkningsbekendtgørelsen (bemærkningerne til §13) står, at emballagen så vidt muligt bør udformes, så den kan åbnes af svækkede og ældre patienter, samt voksne pårørende og plejepersonale, men ikke af mindre børn.

Emballagens primære formål er at beskytte medicinen under opbevaring og håndtering.

For at emballage kan blive godkendt, er det et krav, at materialerne opfylder gældende lægemiddel- og fødevarelovgivning, samt at opbevaringstiden (udløbstiden) er fastlagt på baggrund af holdbarhedsforsøg udført med den aktuelle medicin i den pågældende emballage.

Ingen standardiseret test

Der findes i dag ikke en standardiseret testmetode, der kan afgøre, hvor nem eller besværlig emballage – f.eks. blisterpakninger – er at åbne. I Europæisk regi undersøger man i øjeblikket, om man kan udvikle en standardiseret test til det formål.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...