Forfalsket kræftmedicin er ikke distribueret i Danmark (opdatering)

16. april 2014, Opdateret 4. juni 2014

Opdatering 4. juni 2014

EMA (det europæiske lægemiddelagentur) har udsendt en opdateret pressemeddelelse vedr. de forfalskede lægemidler eksporteret fra Italien.

EMA omtaler for Avastin® og Mabthera® en række batchnumre, som siden april 2013 er eksporteret ulovligt fra Italien og som dermed er under mistanke for at være forfalskede. Sundhedsstyrelsen har undersøgt de øvrige produkter, der er nævnt i EMA’s opdatering og har fastslået, at ingen af produkterne er på det danske marked.

Pressemeddelelse fra EMA

Update on investigation by Italian authorities into the supply of stolen medicinesOpdatering 24. april 2014

EMA (det europæiske lægemiddelagentur) har udsendt en opdateret pressemeddelelse vedr. de forfalskede partier af Herceptin®.

Sundhedsstyrelsen har undersøgt de øvrige produkter, der er nævnt i EMA’s  opdatering og har fastslået, at ingen af produkterne er på det danske marked.

Link

EMA’s opdaterede pressemeddelelse


Der er fundet forfalskninger af visse partier af kræftmedicinen Herceptin® fra Roche - i England, Tyskland og Finland. Ingen af de berørte partier er distribueret i Danmark.

Til behandling af brystkræft 

I Danmark bliver Herceptin® udelukkende brugt på sygehuse – hovedsageligt som led i at behandle patienter med brystkræft.

Det virksomme stof i Herceptin® er Trastuzumab. Der er udelukkende tale om forfalskning af styrken 150 mg.

EMA’s pressemeddelelse: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/04/news_detail_002076.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...