Høring over forslag til tilskudsstatus for NSAID'er og medicin mod svage smerter

2. juli 2014

Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for NSAID’er (non-steorid anti-inflammatorisk medicin) og medicin mod svage smerter (ATC-gruppe M01A ekskl. glucosamin, M02A, N02BA, N02BB og N02BE) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 30. juni 2014 til tilskudsstatus for NSAID’er og lægemidler mod svage smerter.

Nævnets anbefaling

Nævnet lægger i forslaget op til, at der fremover bør være generelt tilskud til de mest hensigtsmæssige og rationelle behandlingsvalg indenfor smertebehandlingen.

Derfor anbefaler nævnet, at receptpligtige pakninger af paracetamol bør have generelt (uklausuleret) tilskud. De fleste af disse pakninger har i dag klausuleret tilskud.

Indenfor gruppen af NSAID anbefaler nævnet, at der fremover kun bør være generelt tilskud til ibuprofen og naproxen. Hermed understøtter nævnet de generelle anbefalinger om at anvende ibuprofen eller naproxen som førstevalg indenfor denne gruppe. Tilskud til de øvrige NSAID’er mener nævnet bør administreres efter enkelttilskudsordningen. Nævnet anbefaler derudover, at der bør være generelt tilskud til receptpligtige pakninger af acetylsalisylsyre.

Høringsfrist

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin indstilling til Sundhedsstyrelsen, har nævnet den 1. juli 2014 indledt partshøring af de berørte virksomheder: Høringsbrev af 1. juli 2014 til parter – NSAID’er og lægemidler mod svage smerter.

Der er høringsfrist den 31. oktober 2014. Efter høringsfristens udløb vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.

Bidrag fra interessenter

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Dansk SmerteForum, SmerteDanmark, Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger.

Medicintilskudsnævnet har undervejs i processen modtaget skriftlige bidrag fra flere interessenter. Disse er indgået i nævnets vurderinger: Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for NSAID’er og medicin mod svage smerter.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...