Influenza­vaccination vurderes fortsat som effektiv og sikker for risikogrupper

26. november 2014

Sundhedsstyrelsen har gennemgået virkning og bivirkninger ved influenzavaccinen over de sidste 10 år. Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat alle ældre, kronisk syge, overvægtige og gravide at blive vaccineret mod influenza.

Vaccination mod influenza er vigtigt for risikogrupper

Hvert år dør i gennemsnit ca. 1000-2000 personer i Danmark af komplikationer som følge af influenza og heraf er de fleste af disse ældre eller svækkede.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor vaccination for at forebygge influenza, og især forebygge de alvorlige komplikationer, som undersøgelser har vist, at influenza kan give hos personer i risikogrupperne. Risikogrupperne omfatter i 2014 overordnet: Personer, der er 65 år eller derover, har en kronisk sygdom, er svært overvægtige med BMI over 40, og gravide, der er mere end 12 uger henne i graviditeten.

Der vaccineres årligt 500.000 – 600.000 personer i risikogrupperne med influenza.

Virkning og bivirkninger

Vaccination mod influenza beskytter de fleste, men ikke alle. Så man kan godt få influenza, selv om man er blevet vaccineret, men sjældent i alvorlig grad. Vaccinen kan ikke i sig selv give influenza.

Som andre vacciner kan influenzavaccination i nogle tilfælde give bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over alle formodede bivirkninger om almindelige sæsoninfluenzavacciner, der er blevet indberettet de seneste ti år. Med formodede bivirkninger menes der, at der er indberettet en sygdom, hvor der hos den vaccinerede, pårørende, den vaccinerende læge eller anden sundhedsperson er en mistanke om en formodet bivirkning.

Oversigten kan læses her, og vejledningen til oversigten kan læses her. Opgørelsen omfatter ikke bivirkninger efter vaccinen mod influenza H1N1 i 2009.

Som det fremgår af opgørelsen, har vi i løbet af de seneste ti år modtaget i alt 384 indberetninger, der er relateret til influenzavaccination. Heraf er 141 indberetninger kategoriseret som alvorlige, da en eller flere af dem vedrører alvorlige formodede bivirkninger.

I de ikke alvorlige indberetninger er der hyppigst beskrevet kendte bivirkninger som feber, muskel- og ledsmerter. Det er bivirkninger, der oftest forsvinder i løbet af 1-2 dage.

I de alvorlige indberetninger er der hovedsagelig beskrevet kendte bivirkninger. Der er fx beskrevet få tilfælde af Gullian Barré syndrom og tromboscytopeni.      

I løbet af tiårsperioden er der 13 indberetninger, hvor de formodede bivirkninger har medført dødsfald. Det drejer sig typisk om ældre svækkede personer i risikogruppen. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der i ti af tilfældene ikke er nogen sammenhæng med vaccinen, mens en mulig sammenhæng ikke kan udelukkes i de sidste tre tilfælde. Disse tre tilfælde omhandler neurologiske bivirkninger, der er beskrevet i produktinformationen.

Information fra indberetninger og kliniske studier er beskrevet i vaccinernes produktinformation, der er tilgængelig på www.produktresume.dk og www.indlaegsseddel.dk

Sundhedsstyrelsens anbefaling af influenzavaccinationer til risikogrupper hviler på et videnskabeligt grundlag, hvor vi har vurderet, at fordelene opvejer de mulige bivirkninger.

Vaccinerne

I sæsonen 2014/15 er der to sæsoninfluenza vacciner i anvendelse - Fluarix og Vaxigrip.

Der fremstilles hvert år en vaccine, der svarer til de forventede virusstammer.

Mængden af antistoffer mod influenza falder med tiden og vil ikke være tilstrækkelig til at beskytte i det efterfølgende år. Endvidere forandrer de forskellige influenzavirus sig genetisk, og derfor beskytter  immuniteten fra en tidligere vaccination ikke nødvendigvis mod det ændrede virus. Derfor er det nødvendigt at blive vaccineret mod sæsoninfluenza hvert år for at være tilstrækkeligt beskyttet.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...