Ledig bevilling til Aarhus Åbyhøj Apotek

13. oktober 2014

Bevillingen til at drive Aarhus Åbyhøj Apotek er ledig per 1. april 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Aarhus Åbyhøj Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 12. november 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Aarhus Åbyhøj Apotek nr. 337

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kroner ekskl. moms)

  2011  2012  2013 
Omsætning - receptur  33.362.553  30.982.201  28.926.377 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.142.896  1.089.000  975.016 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.894.442  1.977.176  2.075.704 
Frihandelsvarer  4.771.799  4.699.635  4.562.027 
Andre driftsindtægter  396.814  422.087  437.949 
Bruttoomsætning  41.568.504  39.170.099  36.977.073 
Rabatudgifter  329.573  295.287  263.164 
Nettoomsætning  41.238.931  38.874.812  36.713.909 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  2.161  235 
Dyrlægepakninger (kr.)  1.481.226  1.391.272  1.668.988 
Antal pakninger til enkeltpersoner  190.777  192.938  189.869 


Distributionsenheder under Aarhus Åbyhøj Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Apoteksudsalg 2013  Omsætning 
Hasle  6.334.434 


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...