Ledig bevilling til Borup Apotek

2. april 2014

Bevillingen til at drive Borup Apotek er ledig pr. den 1. oktober 2014. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Borup Apotek har tilknyttet 2 apoteksudsalg, 2 håndkøbsudsalg og ét medicinudleveringssted.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. maj 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Borup Apotek nr. 180

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2010  2011  2012 
Omsætning - receptur  30.036.799  28.140.393  26.633.845 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.130.841  1.133.561  1.089.482 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  2.291.993  2.305.221  2.317.004 
Frihandelsvarer  5.257.890  4.870.701  4.924.842 
Andre driftsindtægter  187.431  212.599  220.053 
Bruttoomsætning  38.904.954  36.662.475  35.185.226 
Rabatudgifter  390.456  358.048  333.802 
Nettoomsætning  38.514.498  36.304.427  34.851.424 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) 
Dyrelægepakninger (kr.)  729.200  730.422  743.886 
Antal pakninger til enkeltpersoner  183.883  182.049  182.213 

Distributionsenheder under Borup Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Apoteksudsalg 2012  Omsætning 
Viby  7.547.811 
Bjæverskov  7.253.115 
I alt  14.800.926 


Håndkøbsudsalg 2012  Omsætning 
Ejby  2.012.359 
Jystrup  632.322 
I alt  2.644.681 


Medicinudleveringssted 2012 Omsætning 
Slimminge  409.158 
I alt  409.158 


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...