Ledig bevilling til Grenå Apotek

27. marts 2014

Bevillingen til at drive Grenå Apotek er ledig pr. den 1. oktober 2014. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Grenå Apotek har tilknyttet 8 håndkøbsudsalg og ét medicinudleveringssted.

Grenå Apotek er omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
2300 København S 
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. maj 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Grenå Apotek nr. 37

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2010 2011 2012
Omsætning - receptur 50.120.552
48.033.802 
45.134.226
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 1.479.755
1.516.335
1.501.900
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 3.184.121
3.369.101
3.379.034
Frihandelsvarer 6.550.045
6.490.046
6.369.209
Andre driftsindtægter 576.736
667.362
679.573
Bruttoomsætning  61.911.209
60.076.646
57.063.942
Rabatudgifter 794.238
761.993
705.815
Nettoomsætning 61.116.971 59.314.653
56.358.127
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) 14.679
15.219
15.710
Dyrlægepakninger (kr.) 637.312
635.400
663.465
Antal pakninger til enkeltpersoner 302.069
305.327
307.992

Distributionsenhed under Grenå Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Håndkøbsudsalg 2012  Omsætning
Anholt 380.534
Trustrup  1.232.046
Gjerrild 551.654
Glensborg 1.761.565
Bønnerup 1.504.654
Fjellerup 1.102.205
Ørum Djurs 1.677.299
Voldby 835.732
I alt  9.045.689


Medicinudleveringssteder 2012  Omsætning
Brugsen Dybvang 708.333
I alt 708.333


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...