Ledig bevilling til Kastrup Apotek

12. december 2014

Bevillingen til at drive Kastrup Apotek er ledig per 1. juli 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Kastrup Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Kastrup Apotek nr. 350

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011 2012 2013
Omsætning - receptur  37.563.180  34.910.956  43.405.752 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.636.463  1.518.311  1.324.339 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 3.334.745  3.740.150  4.067.817 
Frihandelsvarer  5.741.176  5.850.744  6.313.143 
Andre driftsindtægter  368.027  300.412  387.390 
Bruttoomsætning  48.643.591  46.320.573  55.498.441 
Rabatudgifter  506.619  539.529  657.045 
Nettoomsætning  48.136.972  45.781.044  54.841.396 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  202  62  10.199.542 
Dyrlægepakninger (kr.)  210.966  257.359  291.716 
Antal pakninger til enkeltpersoner  241.974  236.795  237.702 


Distributionsenheder under Kastrup Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Filial - Dragør Apotek

  2013
Omsætning - receptur 14.910.576 
Apoteksforbeholdte lægemidler 590.772 
Ikke apoteksforbeholdte lægemidler 1.122.450 
Frihandelsvarer  2.974.685 
Bruttoomsætning  19.654.807 
Rabatudgifter 
Nettoomsætning  19.654.807 


Håndkøbsudsalg 2013 Omsætning
Kastrup Lufthavn  1.659.333


Medicinudleveringssteder 2013 Omsætning
SuperBest Dragør  637.108 
Irma Dragør  123.390 
Kastrup Lufthavn  2.617 
I alt  763.115 


Medicinudleveringsstedet i Kastrup Lufthavn er lukket i 2013

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...