Ledig bevilling til Marselisborg Apotek

19. august 2014

Bevillingen til at drive Marselisborg Apotek er ledig per 1. januar 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Marselisborg Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 18. september 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Marselisborg Apotek nr. 241

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011  2012  2013 
Omsætning - receptur  63.637.528  58.607.949  53.148.676 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  2.226.203  2.277.458  2.109.200 
Ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  3.399.570  3.587.180  3.667.976 
Frihandelsvarer  8.410.007  8.775.876  9.138.360 
Andre driftsindtægter  965.878  1.020.731  1.032.799 
Bruttoomsætning *  78.639.186  74.269.194  69.097.011 
Rabatudgifter  689.552  640.250  556.164 
Nettoomsætning  77.949.634  73.628.944  68.540.847 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  433.473  139.153 
Dyrlægepakninger (kr.)  246.014  249.875  248.543 
Antal pakninger til enkeltpersoner  349.454  353.647  349.164 

Distributionsenheder under Marselisborg Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Apoteksudsalg 2013  Omsætning 
Tranbjerg  12.980.751 
Beder  7.019.275 
Mårslet  4.985.914 
I alt  24.985.940 


Medicinudleveringssteder 2013  Omsætning 
Skåde  827.482 
Kridthøj  155.345 
I alt  982.827 


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...