Ledig bevilling til Rådhusapoteket Kgs. Lyngby

4. juli 2014

Bevillingen til at drive Rådhusapoteket Kgs. Lyngby er ledig. Apoteket drives i øjeblikket af Sundhedsstyrelsen.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Rådhusapoteket er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 18. august 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Rådhusapoteket Kgs. Lyngby nr. 342

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2011  2012  2013 
Omsætning - receptur  23.338.269  19.489.084  15.798.443 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  728.385  645.418  628.009 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.221.259  1.616.468  1.495.616 
Frihandelsvarer  3.439.714  4.982.041  3.945.641 
Andre driftsindtægter  409.681  370.035  375.249 
Bruttoomsætning  29.137.308  27.103.046  22.242.958 
Rabatudgifter  252.497  505.235  319.439 
Nettoomsætning  28.884.811  26.597.811  21.923.519 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  2.621  8.836 
Dyrlægepakninger (kr.)  67.800  50.458  43.159 
Antal pakninger til enkeltpersoner  129.814  120.074  107.631 


Distributionsenheder af Rådhusapoteket (beløb i kr. ekskl. moms)

Håndkøbsudsalg 2013  Omsætning 
Lyngby Storcenter (til 23. september)  823.150 


Rådhusapoteket har fra oktober 2013 haft tilknyttet et medicinudleveringssted i SuperBest, Lyngby Hovedgade 80, 2800 Kgs. Lyngby.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...