Ledig bevilling til Rødding Apotek

12. december 2014

Bevillingen til at drive Rødding Apotek er ledig per 1. juni 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Rødding Apotek nr. 286

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)


  2011 2012 2013
Omsætning - receptur 48.773.176 46.227.443 43.096.377
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 1.378.307  1.368.551  1.274.384 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 2.584.540  2.686.964  2.712.071 
Frihandelsvarer  5.429.613  5.611.525  5.561.972 
Andre driftsindtægter  331.603  459.839  395.216 
Bruttoomsætning  58.497.239  56.354.322  53.040.020 
Rabatudgifter  607.837  573.869  524.977 
Nettoomsætning  57.889.402 55.780.453  52.515.043 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) 
Dyrlægepakninger (kr.)  4.957.591  4.615.336  4.684.261 
Antal pakninger til enkeltpersoner  287.838  287.283  283.222 

Distributionsenheder under Rødding Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Filial - Vamdrup Apotek

  2013
Omsætning - receptur 17.116.814
Apoteksforbeholdte lægemidler 594.430 
Ikke apoteksforbeholdte lægemidler 1.117.048 
Frihandelsvarer  2.601.309 
Bruttoomsætning  21.539.391 
Rabatudgifter  185.750 
Nettoomsætning  21.353.641


Filial - Gram Apotek

  2013
Omsætning - receptur 7.357.568
Apoteksforbeholdte lægemidler 290.954 
Ikke apoteksforbeholdte lægemidler 548.707 
Frihandelsvarer  1.024.576 
Bruttoomsætning  9.295.724 
Rabatudgifter  91.175 
Nettoomsætning  9.204.549


Apoteksudsalg 2013 Omsætning
Lunderskov  4.631.425


Håndkøbsudsalg 2013 Omsætning
Sdr. Hygum 289.207 
Arnum   615.568
Nustrup  460.660 
Høkeren  600.620 
Skodborg  1.190.648 
I alt  3.156.703


Medicinudleveringssteder 2013 Omsætning
Jels  2.385.612


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...