Ledig bevilling til Roskilde Dom Apotek

12. december 2014

Bevillingen til at drive Roskilde Dom Apotek er ledig per 1. juli 2015.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Roskilde Dom Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Roskilde Dom Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 233 af 5. marts 2014 § 3 stk. 5, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Roskilde Dom Apotek nr. 017

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)


  2011 2012 2013
Omsætning - receptur 67.684.896 63.574.744 60.467.200
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 2.647.401  2.562.329  2.460.497
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 4.908.786  5.106.667  5.072.382 
Frihandelsvarer  11.701.735  12.023.778 12.571.334
Andre driftsindtægter  873.023  899.172  935.024
Bruttoomsætning  87.815.841 84.166.690 81.506.437
Rabatudgifter  737.739  678.967  623.395
Nettoomsætning  87.078.102 83.487.723 80.883.042
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  882.747  639.863  641.834 
Dyrlægepakninger (kr.)  411.446  545.815  525.191 
Antal pakninger til enkeltpersoner  421.791  415.043  412.335 

Distributionsenheder under Roskilde Dom Apotek (alle beløb er ekskl. moms.)

Apoteksudsalg 2013 Omsætning
Køgevej  4.730.597


Håndkøbsudsalg 2013 Omsætning
Svogerslev Center 1.518.488
SuperBest Holbækvej 410.007 
I alt  1.928.495

Håndkøbsudsalget i Superbest, Holbækvej, lukkede den 1. januar 2014.


Medicinudleveringssteder 2013 Omsætning
Spar Vindinge  116.434 
Kongebakken  149.254 
Lokalbrugsen Snerlevej  181.566 
I alt  447.254 

 Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...