Ledig bevilling til Skagen Apotek

12. december 2014

Bevillingen til at drive Skagen Apotek er ledig per 1. juli 2015.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Skagen Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 14. januar 2015 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Skagen Apotek nr. 212

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms) 

  2011 2012 2013
Omsætning - receptur 20.600.973  19.892.235  18.740.286 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 1.103.607  1.098.401  1.067.837 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 1.871.688  1.919.228  1.916.614 
Frihandelsvarer  3.759.312  3.772.916  3.770.501 
Andre driftsindtægter  323.052  292.765  281.177 
Bruttoomsætning  27.658.632  26.975.545  25.776.415 
Rabatudgifter  209.083  203.597  189.192 
Nettoomsætning  27.449.549 26.771.948 25.587.223
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  410  996 
Dyrlægepakninger (kr.)  76.453  84.702  85.176 
Antal pakninger til enkeltpersoner  146.680  147.187  144.152 

Distributionsenheder under Skagen Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Apoteksudsalg Omsætning
Ålbæk  3.951.712


Håndkøbsudsalg 2013 Omsætning
Skiveren  12.800


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...