Ledig bevilling til Skive Løve Apotek

27. marts 2014

Bevillingen til at drive Skive Løve Apotek er ledig pr. den 1. september 2014. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Skive Løve Apotek er omfattet af § 5, stk. 2 og stk. 3, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste. Vagten deles med det andet apotek i byen.

Skive Løve Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten. 

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
2300 København S 
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. maj 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedrørende Skive Løve Apotek nr. 53

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr. ekskl. moms)

  2010 2011 2012
Omsætning - receptur 29.820.674 26.711.762 28.034.054
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 869.270 846.216 845.765
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 1.300.440 1.298.151 1.394.429
Frihandelsvarer 4.269.031 3.843.953 4.004.477
Andre driftsindtægter 236.462 216.004 201.836
Bruttoomsætning  36.495.877  32.916.086 34.480.561
Rabatudgifter 340.786 269.483 314.344
Nettoomsætning 36.155.091 32.646.603 34.166.217
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) 0 0 0
Dyrlægepakninger (kr.) 217.816 231.929 242.713
Antal pakninger til enkeltpersoner 151.583 148.798 153.205

Distributionsenhed under Skive Løve Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

Håndkøbsudsalg 2012 Omsætning
Rønbjerg 223.833
I alt 223.833

Håndkøbsudsalget i Rønbjerg er lukket den 31. august 2013.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008.


Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...