Ledig bevilling til Skive Svane Apotek

19. august 2014

Bevillingen til at drive Skive Svane Apotek er ledig per 1. marts 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Skive Svane Apotek er omfattet af § 5, stk. 2 og stk. 3, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste. Vagten deles med det andet apotek i byen.

Skive Svane Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 226 af 4. marts 2013, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten. 

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgning mærkes "Apoteksansøgning"

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 18. september 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Skive Svane Apotek nr. 273

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kr.)

  2011  2012  2013 
Omsætning - receptur  27.761.827  26.260.145  24.083.360 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.257.297  1.224.279  1.123.931 
Ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.866.965  1.970.784  2.015.124 
Frihandelsvarer  3.696.712  3.767.147  3.645.723 
Andre driftsindtægter  225.320  231.067  230.147 
Bruttoomsætning  34.808.121  33.453.422  31.098.285 
Rabatudgifter 300.796  287.529  250.341 
Nettoomsætning  34.507.325  33.165.893  30.847.944 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  352.218  293.540  419.880 
Dyrlægepakninger (kr.)  114.627  114.219  120.585 
Antal pakning til enkeltpersoner  164.760  165.586  163.828 

Distributionsenhed af Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Apoteksudsalg 2013  Omsætning 
Egeris  8.790.424 


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...