Ledig bevilling til Struer Apotek

13. oktober 2014

Bevillingen til at drive Struer Apotek er ledig per 1. april 2015

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1.

Ansøgning om bevilling til at drive denne bevilling stiles til Sundhedsstyrelsen i fire eksemplarer med relevante oplysninger til:

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 12. november 2014 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Struer Apotek nr. 150

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb i kroner ekskl. moms)

  2011  2012  2013 
Omsætning - receptur  35.497.718  33.802.635  31.973.067 
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  1.187.003  1.192.405  1.050.724 
Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler  2.063.674  2.031.391  2.096.794 
Frihandelsvarer  4.196.103  4.160.829  4.314.045 
Andre driftsindtægter  303.743  309.974  326.299 
Bruttoomsætning  43.248.241  41.497.234  39.760.929 
Rabatudgifter  539.499  514.162  494.416 
Nettoomsætning  42.708.742  40.983.072  39.266.513 
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)  235 
Dyrlægepakninger (kr.)  124.685  134.802  162.875 
Antal pakninger til enkeltpersoner  242.985  242.671  243.720 

Distributionsenheder under Struer Apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Håndkøbsudsalg 2013  Omsætning 
Hvidbjerg  3.281.712 
Hjerm  1.004.736 
Humlum  920.142 
I alt  5.206.590 

Håndkøbsudsalg i Jegindø er lukket per 1. oktober 2014.

Medicinudleveringssteder 2013  Omsætning 
Uglev  174.956 
Asp  334.766 
I alt  509.722 


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...