Medicinsk brug af cannabis

2. december 2013, Opdateret 27. februar 2014

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat om de danske regler for - og erfaringer med - medicinsk brug af cannabis. Notatet er udarbejdet på baggrund af et stigende antal spørgsmål og omtale i medierne.

Medicin med cannabis skal ordineres af en læge

I medierne har der været en række artikler om enkeltpersoner, der ulovligt køber eller selv dyrker cannabis for at medicinere sig selv eller deres børn med det, da de mener, at cannabis har en gavnlig virkning, og ikke har fundet anden behandling, der virkede.

Sundhedsstyrelsen fraråder i notatet på det kraftigste, at man indtager cannabis eller produkter med cannabis, uden at det er ordineret fra en læge. Ud over at det er ulovligt at besidde cannabis, er baggrunden, at brug af cannabis medfører en betydelig risiko for alvorlige bivirkninger. Selv mindre mængder kan have skadelige følger.

Regler om cannabis

Notatet beskriver de danske regler og erfaringer med medicinsk brug af cannabis, samt nogle af de regler og erfaringer, der er i andre lande.

Notatet giver et kort indblik i en række andre landes regler og erfaringer med medicinsk brug af cannabis, herunder Holland og USA, samt hvilken forskning, der ligger på området om positive virkninger af aktive stoffer i cannabis. Endelig oplyser Sundhedsstyrelsen om reglerne om indførsel af medicin med cannabis til Danmark, og samler en række relevante svar på folketingsspørgsmål om medicinsk brug af cannabis.

Produkter i Danmark

Notatet indeholder information om blandt andet om Sativex®, der i Danmark er godkendt som medicin, og kan udskrives af neurologiske speciallæger. Det er en mundhulespray baseret på et ekstrakt af cannabis. Indtil videre er der ikke søgt om tilladelse til at markedsføre anden medicin med aktive stoffer fra cannabis i Danmark. Der informeres samtidig om de særlige udleveringstilladelser på Marinol® (kapsler, der indeholder dronabinol - en kunstigt fremstillet cannabinoid), som markedsføres i USA og Nabilone (kapsler, der indeholder nabilone - en kunstigt fremstillet cannabinoid), der markedsføres i England.

Links

Notat om medicinsk brug af cannabis (2. udgave, 26. februar 2014)

Notal om Cannabis - rusvirkning, skadevirkning og udbredelse (1. marts 2013)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...