Nødprævention kan anvendes af kvinder uanset vægt

25. juli 2014

Anbefalingerne om brugen af nødprævention er blevet opdateret efter en fælleseuropæisk gennemgang af den tilgængelige viden. De nye anbefalinger erstatter tidligere udmeldinger, der frarådede brugen af Norlevo® (levonorgestrel) hos kvinder, der vejer 75 kg eller mere.

Ingen begrænsninger i anvendelsen på grund af vægt

Medicin til nødprævention kan anvendes af kvinder uanset legemsvægten – det vil sige også af dem, som vejer 75 kg eller mere. Det er resultatet af en omfattende gennemgang af den tilgængelige viden, som netop er gennemført af den videnskabelige komité for lægemidler til mennesker (CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur (EMA). 

Selv om enkelte kliniske studier tyder på, at effekten af medicin til nødprævention kan afhænge af legemsvægten, vurderer CHMP, at data er for sparsomme og ikke tilstrækkeligt robuste til, at man kan konkludere, at effekten af nødprævention forringes ved øget legemsvægt. Dette gælder både produkterne Norlevo® (levonorgestrel) og ellaOne® (ulipristalacetat), der begge forhandles i Danmark.

Nødprævention er ikke så effektiv som almindelig prævention, uanset ens legemsvægt. Almindelig prævention bør altid foretrækkes, hvis det er muligt.

Om nødprævention

Nødprævention bruges til at undgå uønsket graviditet efter ubeskyttet samleje, fx hvis der ikke er benyttet prævention, eller hvis kondomet er gået i stykker. Fortrydelsespille og morning-after pill er andre betegnelser for nødprævention. Nødprævention skal anvendes hurtigst muligt efter samlejet for at virke bedst. 

Baggrund for gennemgangen

I november 2013 blev produktinformationen for Norlevo® (levonorgestrel) ændret på baggrund af to kliniske studier, så det fremgik, at Norlevo® er mindre effektiv hos kvinder, der vejer 75 kg eller mere, og ikke effektiv hos kvinder på over 80 kg. Da der blev sat spørgsmålstegn ved denne udmelding, påbegyndte CHMP en gennemgang af indflydelsen af legemsvægt på effekten af al medicin til nødprævention, der er markedsført i EU.

Efter at have vurderet alle tilgængelige data konkluderer CHMP, at data er for sparsomme og ikke tilstrækkeligt robuste til, at man kan sige, at den graviditetsforebyggende effekt af nødprævention er reduceret ved øget legemsvægt. Nogle kliniske studier tyder på en mindsket effekt af levonorgestrel hos kvinder med høj legemsvægt, men dette er ikke tilfældet i andre studier med levonorgestrel.

Studier med ulipristalacetat viser en tendens til mindre effekt ved højere legemsvægt, men resultaterne er for usikre til, at man kan drage håndfaste konklusioner. CHMP anbefaler, at resultaterne af de nævnte undersøgelser beskrives i produktinformationen for de to præparater, og at den nuværende tekst om indflydelsen af legemsvægt fjernes fra produktinformationen for Norlevo®. 

Links

Det europæiske lægemiddelagentur (EMA)s meddelelse den 24. juni 2014: Levonorgestrel and ulipristal remain suitable emergency contraceptives for all women, regardless of bodyweight

Tidligere nyhed om nødprævention og vægt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (fra 27. november 2013)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...