Ny rapport om Bivirkninger af epilepsimedicin

27. maj 2014

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny rapport om brugere og bivirkninger af antiepileptika i Danmark i perioden 2003 – 2012.

Rapporten indeholder en analyse af antal brugere af antiepileptisk medicin og de formodede bivirkninger, der er indberettet til Sundhedsstyrelsen i perioden 2003 – 2012. Derudover indeholder rapporten en gennemgang af de nyeste publikationer på området.

Rapportens hovedkonklusioner:

  • I analyseperioden 2003-2012 var der flest brugere af benzodiazepiner (clobazam, clonazepam, diazepam og midazolam) og dernæst flest brugere af gabapentin, pregabalin og lamotrigin. 
  • Vi har også set på indikationen på recepten, og for benzodiazepiner og for medicin med gabapentin og pregabalin har langt den største del af brugerne fået medicinen udskrevet mod andet end epilepsi. 
  • Antallet af bivirkningsindberetninger følger i store træk antallet af brugere – de fleste indberetninger er relateret til den medicin, der har haft det største antal brugere.
  • De oftest indberettede bivirkninger er velkendte symptomer, der er beskrevet i de enkelte præparaters produktinformation. Eksempler på hyppigt indberettede bivirkninger er svimmelhed, udslæt, kvalme og opkastning.
  • Iværksættelse af behandling bør for nogle af præparaterne indebære omhyggelig udvælgelse af patienterne, fx iværksættelse af behandling af børn med medicin, der indeholder valproat.
  • For enkelte præparater vil der under behandlingen være behov for at monitorere særlige parametre, fx undersøgelse af synsfeltet i forbindelse med behandling med medicin, der indeholder vigabatrin.

Link

Sundhedsstyrelsens rapport om Brugere og bivirkninger af antiepleptika i Danmark (pdf)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...