Nye regler for sundhedspersoner, der samarbejder med lægemiddel- og medicovirksomheder

6. november 2014, Opdateret 12. november 2014

Den 1. november 2014 trådte nye regler for samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder i kraft. Reglerne omfatter dels aftaler/tilknytninger til en virksomhed for eksempel i form af foredrag, rådgivning eller forskning og dels økonomisk støtte i forbindelse med deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet. 

De nye regler betyder, at:  

  1. Apotekere, læger, sygeplejersker (kun medicovirksomheder) og tandlæger skal anmelde eller ansøge om tilladelse til nye tilknytninger med lægemiddel- og medicovirksomheder, der bliver indgået den 1. november 2014 eller derefter. Se blanket 
  2. Apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger, der havde en tilknytning til virksomhederne inden den 1. november 2014, skal inden den 1. april 2015 anmelde deres tilknytningsforhold til Sundhedsstyrelsen, hvis de ønsker at fortsætte det. Se blanket (Blanketten er den samme som i punkt 1)
  3. Sundhedspersoner og visse faggrupper fra købs- og salgsled for lægemidler og medicinsk udstyr skal anmelde, hvis de modtager økonomisk støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet fra en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Se blanket og information om, hvilke sundhedspersoner og faggrupper, det involverer
  4. Lægemiddel- og medicovirksomheder skal informere sundhedspersoner, der bliver tilknyttet eller som modtager økonomisk støtte fra virksomheden, om de nye regler. 
  5. Sundhedsstyrelsen offentliggør løbende de oplysninger, der kommer ind om sundhedspersoners tilknytninger og modtagelse af økonomisk støtte, når sundhedspersonen har anmeldt en tilknytning eller økonomisk støtte  - eller når en ansøgning om tilladelse til en tilknytning er godkendt: 
    Liste over sundhedspersoners tilknytning 
    Liste over sundhedspersoners modtagelse af økonomisk støtte

Det nye system til at anmelde og ansøge om tilladelse blev åbnet den 31. oktober. Dette benyttede 4 læger sig af den første dag, og der er løbende kommet flere til. I alt har 135 sundhedspersoner anmeldt eller ansøgt om ialt 190 samarbejder med virksomhederne pr. 6. november 2014. 

Kommentarer til de nye måder at opgøre sundhedspersoners samarbejde med virksomheder bliver løbende vurderet og inddraget, så systemet bliver så nemt som muligt at bruge for sundhedspersoner og andre interesserede.

Sundhedsstyrelsens lister over apotekere, læger og tandlæger, der har gældende tilladelser til tilknytning til en lægemiddelvirksomhed på baggrund af ansøgninger fra før 1. november 2014, er fortsat tilgængelig. Se listerne (fra før 1. november 2014)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...