Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL

10. juni 2014

Medicintilskudsnævnet vil i efteråret 2014 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og KOL. Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe R03.

Eventuelle synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde med revurdering af tilskudsstatus for disse lægemidler, kan sendes til nævnet senest den 6. august 2014. Bidrag kan sendes til Send en mail. Alle bidrag bliver offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen vil blive orienteret, jf. denne liste: Liste over videnskabelige selskaber og patientforeninger m.fl.

Hvis Medicintilskudsnævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnet sende sit forslag i høring hos virksomheder, relevante videnskabelige selskaber og relevante patientforeninger.

Statusoversigt over revurderingsprocessen

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...