Sundhedsstyrelsen advarer om blodfortyndende medicin

11. februar 2014

Sundhedsstyrelsen råder læger til at stoppe med anden antikoagulerende behandling (AK-behandling), før patienten starter på et af de nye orale antikoagulantia (NOAC). 

Sundhedsstyrelsen er blevet gjort bekendt med et tilfælde af en alvorlig blødning hos en patient i behandling for en lungeemboli (blodprop i lungen). Patienten fik blødningen i forbindelse med skift af AK-behandling fra lavmolekylært heparin til Xarelto® (rivaroxaban), hvor patienten fik ordineret samtidig behandling med begge præparater i flere dage.

I den forbindelse vil Sundhedsstyrelsen gerne understrege, at anden AK-behandling skal ophøre (seponeres), inden patienten starter med behandling med et af de nye orale antikoagulantia (NOAC).

I Danmark er følgende NOAC markedsført:

  • Xarelto® (rivaroxaban)
  • Pradaxa® (dabigatran etexilat)
  • Eliquis® (apixaban)

Ved skift fra lavmolekylært heparin til NOAC seponeres lavmolekylært heparin. Derefter påbegyndes behandling med NOAC på tidspunktet, hvor lavmolekylært heparin ellers skulle være givet. Xarelto® og Pradaxa® kan dog påbegyndes 0-2 timer før dette tidspunkt.

Ved skift fra vitamin K antagonist til NOAC seponeres vitamin K antagonisten. Behandling med NOAC påbegyndes først, når INR er faldet til et passende niveau. Se produktresumeet for det pågældende NOAC for nærmere detaljer.

Baggrund

De tre NOAC er kendetegnet ved en hurtigt indsættende virkning. Derfor skal der ikke gives overlappende behandling ved skift fra anden AK-behandling til NOAC.

Ved den klassiske orale AK-behandling med vitamin K-antagonister (fx warfarin) indtræder effekten langsommere. Derfor er det ved skift fra anden AK-behandling til vitamin K antagonist nødvendigt at give samtidig behandling i nogle dage, indtil INR-niveauet er tilfredsstillende.

Der henvises i øvrigt til produktresuméerne for Xarelto®, Pradaxa® og Eliquis®, hvor der er vejledning om skift til og fra forskellige typer AK-behandling. Bemærk at INR ikke kan anvendes som mål for den antikoagulerende effekt ved NOAC.

AK-behandling = antikoagulerende behandling

NOAC = new oral anticoagulant

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...