Sundhedsstyrelsen fremlægger årsrapporten for 2013

20. marts 2014

Sundhedsstyrelsen fremlægger årsrapporten for 2013. Årsrapporten for 2013 beskriver Sundhedsstyrelsens økonomiske og faglige resultater.

Årets resultat er et overskud på 5,2 millioner kroner. Årets resultat dækker over overskud på nettobevillingsområdet og indtægtsdækket virksomhed og underskud på gebyrområdet. Det er således de to førstnævnte finansieringsområder, der driver det samlede overskud for Sundhedsstyrelsen i 2013. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter balancerer.

Årsrapport for Sundhedsstyrelsen (2013)

Lønforbruget i Sundhedsstyrelsen er faldet fra 436,3 millioner kroner i 2012 til 367,2 millioner kroner i 2013, og antallet af årsværk er faldet fra 745 til 621. Denne reduktion skyldes besparelser, der er  relateret til handlingsplanen for ”Effektiv administration i Staten” og lægemiddelgebyrhandlingsplanen samt overførsel af medarbejdere til Statens Seruminstitut i forbindelse med organisationsomlægningerne i Sundheds- og Forebyggelsesministeriets koncern i 2012. En tilpasning af lønomkostningerne med henblik på at overholde lønsumsloftet bidrager også til faldet fra 2012 til 2013.

De faglige resultater er beskrevet nærmere i årsrapporten, men her kan det nævnes, at målopfyldelsen af Sundhedsstyrelsens resultatkontrakt med Sundheds- og Forebyggelsesministeriet er 84 procent.

Forandringerne i, såvel som forventningerne til, styrelsen er store. Der bliver fortsat brug for effektivisering og prioritering inden for de givne økonomiske rammer. Udover gode samarbejdspartnere er medarbejderne styrelsens vigtigste aktiv, og arbejdspladsvurderingen i 2013 bekræfter, at engagementet er stort og drevet frem af det forhold, at det giver mening også i arbejdslivet at fremme sundheden.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...