Sundhedsstyrelsen lancerer kampagne med fokus på psykofarmaka

3. marts 2014

Kampagnen er rettet mod læger i hospitals– og distriktspsykiatrien og patienter og pårørende i psykiatrien.

Baggrund for indsatsen er, at Sundhedsstyrelsen kun modtager meget få indberetninger om bivirkninger fra læger, patienter og pårørende inden for psykiatrien, og det er til trods for, at medicinsk behandling af psykiske lidelser ofte giver mange bivirkninger – og i visse tilfælde også alvorlige bivirkninger. 

Sidste år viste Sundhedsstyrelsens årlige opgørelse over anmeldte bivirkninger, at der på landsplan kun var i alt 78 indberetninger fra hele hospitalspsykiatrien, og tallet har ligget på det niveau i flere år. 

Derfor gør Sundhedsstyrelsen nu en særlig indsats for at skabe større opmærksomhed på at melde bivirkninger inden for psykiatrien. Indsatsen skal, udover at skabe større opmærksomhed, også øge kendskabet til lægernes forpligtelse til at melde formodede alvorlige og uventede bivirkninger. Derudover skal flere patienter og pårørende vide, at de også selv kan melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk.

Logo for kampagnen: Meld bivirkninger i psykiatrien - en del af behandlingen

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...