Tilbagekaldelse af grossist- og fremstillingstilladelse vedrørende Singad Pharma ApS

14. januar 2014

Sundhedsstyrelsen har den 20. december 2013 og 10. januar 2014 truffet afgørelse om tilbagekaldelse af Singad Pharma ApS’ (virksomhedsnummer 255894) § 39 tilladelser til engrosforhandling og fremstilling af lægemidler med autorisationsnumrene 25081 og 25082.

Virksomheden har endnu ikke tilbagekaldt sine produkter på markedet, og derfor skal Sundhedsstyrelsen bede apoteker og grossister om ikke at forhandle lægemidler fra Singad Pharma ApS.

Såfremt et apotek eller en grossist ikke ønsker at ophøre med forhandlingen af lægemidler fra Singad Pharma, så skal Sundhedsstyrelsen underrettes via e-mail sendt til Send en mail.

Sundhedsstyrelsen vil herefter udstede et påbud efter lægemiddellovens § 46, stk. 1, nr. 5.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...