Nyheder 2015


 • Direkte sikkerhedsmeddelelse (DHPC): Domperidon

  | 21. juni 2019 |

  Domperidon (Motilium® og Domperidon “Alternova”): Fjernelse af doseringsoplysninger for pædiatriske patienter og påmindelse om indikation og kontraindikationer i forbindelse med alvorlige hjerterelaterede bivirkninger. Læs resumeet af DHPC'et.

 • Lægemiddelstyrelsens hjemmeside forbedret

  | 19. juni 2019 |

  Flere målrettede nyhedsbreve, nye målgruppeindgange og mere brugervenlige features. Det er nogle af nyhederne i den seneste opdatering af Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, der er tilgængelig fra i dag.

 • Flutiform K-haler får generelt klausuleret tilskud

  | 7. juni 2019 |

  Flutiform K-haler, inhalationsspray (suspension med indhold af fluticason og formoterol i styrkerne 50+5 mikrogram/dosis og 125+5 mikrogram/dosis) får med virkning fra markedsføringstidspunktet generelt klausuleret tilskud.

 • Krav om elektronisk recept fjernes midlertidigt

  | 6. juni 2019 |

  Tekniske problemer hos Det Fælles Medicinkort (FMK) betyder, at ikke alle recepter kan tilgås på receptserveren den 6. og 7. juni 2019. Lægemiddelstyrelsen dispenserer derfor fra kravet om elektronisk recept.

 • Nix creme mod fnat får tilskud

  | 20. maj 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet at give tilskud til fnatmidlet Nix creme. Tilskuddet gælder fra i dag.

 • Entresto til behandling af hjertesvigt får generelt klausuleret tilskud den 20. maj 2019

  | 10. maj 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Entresto skal have generelt klausuleret tilskud til følgende klausul: ”Patienter med symptomatisk kronisk systolisk hjertesvigt (NYHA II-IV) med venstre ventrik

 • Ledig bevilling til Præstø Apotek

  | 7. maj 2019 |

  Bevillingen til at drive Præstø Apotek er ledig pr. 1. januar 2020. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

 • Ny rapport: Kontrol af salg af håndkøbsmedicin i detailhandlen i 2018

  | 7. maj 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har i 2018 foretaget 783 inspektioner i detailbutikker, som har tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin. Formålet med inspektionerne var at kontrollere, at butikkerne opbevarer og håndterer medicinen på forsvarlig vis af hensyn til patientsikkerheden.

 • Underlivsnet trækkes tilbage

  | 2. maj 2019 |

  Tre typer underlivsnet til kirurgisk behandling af bækkenbundsprolaps bliver trukket tilbage i USA, efter den amerikanske lægemiddelmyndighed har vurderet, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for produkternes effekt og sikkerhed. Produkterne vil som følge heraf heller ikke længere findes i Danmark.

 • Lægemiddelstyrelsen vil fremover sende sikkerhedsinformation direkte til sundhedspersoner

  | 24. april 2019 |

  Hvis der opdages nye bivirkninger eller lignende ved medicin, som giver anledning til, at medicinens produktinformation ændres i en sådan grad, at sundhedspersoner skal informeres direkte, har det hidtil været lægemiddelvirksomhederne, der har givet sundhedspersonerne besked. Den praksis ændres nu, når Lægemiddelstyrelsen den 1. maj 2019 overtager opgaven.

 • Alkindi i styrkerne 0,5 mg, 1 mg og 2 mg får generelt klausuleret tilskud

  | 24. april 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Alkindi i styrkerne 0,5 mg, 1 mg og 2 mg skal have generelt klausuleret tilskud til ”Erstatningsterapi ved binyreinsufficiens hos børn, hvor behandling med hydrocortison som tabletter ikke er mulig”.

 • Kontrol af virksomhedernes upload af indlægssedler til DKMAnet

  | 23. april 2019 |

  Lægemiddelstyrelsens laboratorium har ved en målrettet kontrol af www.indlaegsseddel.dk konstateret, at der fortsat er problemer med at sikre, at indlægssedler bliver lagt på portalen, og at de lever op til kravene for læsbarhed.

 • Flere hostemidler og andre håndkøbslægemidler fås nu ikke kun på apoteket

  | 15. april 2019 |

  Hostestillende midler og midler mod ondt i halsen er nogle af de lægemidler, som nu kan komme ud og stå fremme på hylderne i butiksarealet i fx supermarkedet.

 • Bevilling til Holstebro Løveapotek

  | 15. april 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 11. april 2019 meddelt Birgitte Nørskov Pedersen bevilling til at drive Holstebro Løveapotek.

 • Lægemiddelstyrelsen styrkede kerneopgaverne i 2018

  | 10. april 2019 |

  En styrkelse af Lægemiddelstyrelsens kerneopgaver med skarpt fokus på den daglige drift har båret frugt. Det viser Lægemiddelstyrelsens årsrapport for 2018.

 • Krav om elektronisk recept fjernes i få tilfælde

  | 9. april 2019 |

  Sundhedsdatastyrelsen er blevet opmærksom på, at Det Fælles Medicinkort (FMK) i nogle få situationer ikke understøtter de krav om elektronisk anvisning, som findes i bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering. Lægemiddelstyrelsen dispenserer derfor i visse tilfælde fra kravene i bekendtgørelsens § 12, stk. 3, nr. 1-4, således at der i disse tilfælde kan anvises ved hjælp af papirrecept, telefonrecept eller telefaxrecept.

 • Rapport om indberetninger om formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis

  | 8. april 2019 |

  Svimmelhed, kvalme og koncentrationsbesvær er blandt de formodede bivirkninger, som er indberettet til Lægemiddelstyrelsen i løbet af det første år med forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

 • Bevespi Aerosphere mod KOL får klausuleret tilskud fra 8. april 2019

  | 3. april 2019 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Bevespi Aerosphere med virkning fra 8. april 2019 skal have generelt klausuleret tilskud.

 • Gå-hjem-møde i Lægemiddelstyrelsen om nye EU-anbefalinger for komplekse kliniske forsøg

  | 29. marts 2019 |

  Den 30. april inviterer Lægemiddelstyrelsen lægemiddelvirksomheder, forskere og andre interesserede til et gå-hjem-møde om de nye, fælles europæiske anbefalinger for komplekse kliniske forsøg, som skal understøtte udviklingen af personlig medicin.

 • Demensmedicinen rivastigmin får generelt klausuleret tilskud den 8. april 2019

  | 28. marts 2019 |

  Den 8. april 2019 får rivastigmin kapsler og deporplastre generelt klausuleret tilskud. For denne medicin kan lægen fremover blot tilkendegive på recepten, om patienten opfylder klausulen, og det er ikke længere nødvendigt, at lægen ansøger om enkelttilskud.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.