14 dage tilbage til at anmelde tilknytning og økonomisk støtte

18. marts 2015

Tilladelser om tilknytning, der er meddelt før den 1. november 2014, bevarer deres gyldighed, hvis sundhedspersonen inden for de næste 14 dage anmelder tilknytningen til Sundhedsstyrelsen. Tilknytninger, der ikke tidligere var omfattet af reglerne, skal også anmeldes senest 1. april 2015.

I efteråret 2014 trådte der nye regler i kraft for sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelindustrien og medicoindustrien. Reglerne indebærer, at tilladelser om tilknytning til en lægemiddelvirksomhed, som er meddelt før den 1. november 2014, bevarer deres gyldighed, hvis apotekeren, lægen eller tandlægen anmelder tilknytningen til Sundhedsstyrelsen senest den 1. april 2015.

Tilknytninger, der er begyndt før den 1. november 2014, og som ikke tidligere var omfattet af reglerne, skal også anmeldes. Det indebærer blandt andet, at apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning til en medicovirksomhed, skal sørge for at anmelde tilknytningen til Sundhedsstyrelsen senest den 1. april 2015, hvis de vil være sikre på at kunne fortsætte tilknytningen.

Læger med tilknytning til specialforretninger med medicinsk udstyr skal også anmelde sin tilknytning til Sundhedsstyrelsen senest den 1. april 2015.

Tilknytninger, der er ophørt før den 1. november 2014, skal ikke anmeldes.

Anmeldelse af økonomisk støtte

Fagrelevante aktiviteter i udlandet, hvor en fag- eller sundhedsperson modtager økonomisk støtte fra lægemiddel- eller medicovirksomheder i forbindelse med deltagelsen, skal også anmeldes, hvis aktiviteten har fundet sted efter 1. november 2014.

Aktiviteter, som fandt sted før den 1. november 2014, skal ikke anmeldes, selvom en lægemiddel- eller medicivirksomhed har givet økonomisk støtte.

Anmeld via blanket

Tilknytninger skal anmeldes til Sundhedsstyrelsen via denne blanket: Anmeld og ansøg om tilladelse til tilknytning og økonomisk støtte via denne blanket: Anmeld økonomisk støtte fra virksomhed.

Ved tvivlsspørgsmål er fag- og sundhedspersoner velkomne til at kontakte Sundhedsstyrelsen på telefon 72 22 74 00.

Over 2200 personer har brugt det nye system

I løbet af de første 4½ måned har over 2200 sundhedspersoner anmeldt og søgt om tilladelse til mere end 4000 forhold. Af de omkring 4000 anmeldelser og ansøgninger handler ca. 2/3 dele om tilknytning til virksomheder (gamle og nye forhold), og ca. en 1/3 del handler om modtagelse af økonomisk støtte fra en lægemiddel- eller medicovirksomhed i forbindelse med en fagrelevant aktivitet i udlandet.

Listen over apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og opdateres flere gange hver dag.

Listen over fag- og sundhedspersoner, der modtager økonomisk støtte, opdateres også flere gange hver dag.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...