Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for medicin mod alkoholafhængighed

6. maj 2015

Medicintilskudsnævnet drøftede på deres møde den 24. marts 2015 den nye nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed. Nævnet anbefalede Sundhedsstyrelsen, at der indledes en ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed (ATC-gruppe N07BB).

Du kan læse nævnets anbefalinger: Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 427

Sundhedsstyrelsen er enig i nævnets anbefalinger og har besluttet at indlede en ad hoc revurdering af lægemidler mod alkoholafhængighed. 

Hvis Medicintilskudsnævnet indstiller, at tilskudsstatus for disse lægemidler bør ændres, vil nævnets forslag til indstilling blive sendt i høring hos de berørte virksomheder, de relevante videnskabelige selskaber og de relevante patientforeninger.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...