Ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler

26. juni 2015

Sundhedsstyrelsen har i 2014 modtaget 284 ansøgninger om kliniske forsøg med lægemidler i mennesker, hvilket er et mindre fald på 3 procent sammenlignet med 2013. Ansøgningerne fordeler sig med 162 forsøg anmeldt fra kommercielle sponsorer og 122 forsøg anmeldt af forskere.

Det er positivt at konstatere, at niveauet er sammenligneligt med 2013, hvor antallet steg med 14 procent, og at det er lykkedes at vende udviklingen i antallet af forsøg siden 2010, hvor antallet af forsøg var 226. Faldet kan forklares af et lavere antal ansøgninger om fase I forsøg.

Færre forsøgsdeltagere

I 2014 forventes 13.743 danske deltagere inkluderet i de 284 forsøg, Dette er en reduktion på ca. 3.000 i forhold til 2013, hvor tallet var 16.882 deltagere. Der er således sket et fald på 19 procent sammenlignet med 2013.

Det gennemsnitlige antal af forsøgsdeltagere pr. kliniske forsøg er faldet fra 57 i 2013 til 48 i 2014. Dette er en fortsættelse af flere års tendens strækkende tilbage fra 2011, hvor det gennemsnitlige antal forsøgsdeltagere var 76. Faldet skyldes primært, at der ikke er ansøgt om forsøg med et deltagerantal over 500.

Flest forsøg inden for terapiområdet cancer

Forsøg inden for cancer udgør 28 procent af alle ansøgninger om forsøg og tegner sig for 20 procent af alle forsøgsdeltagere.

Fortsat stigende andel multinationale forsøg

Andelen af multinationale forsøg er stigende og udgør 65 procent af alle ansøgninger om forsøg, og antallet af nationale forsøg er faldende. Dette understreger vigtigheden af at de danske myndigheder er aktivt deltagende i at præge den europæiske udvikling på området.

Om kliniske forsøg

Et klinisk forsøg gennemføres for at finde ud af, hvordan et lægemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsættes i kroppen.

De lægemidler, der bliver undersøgt, kan både være nye lægemidler og kendte lægemidler, der allerede er på markedet i Danmark.

Link

Kliniske forsøg med lægemidler - Årsrapport 2014

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...