Bekendtgørelse om euforiserende stoffer - ni nye stoffer tilføjet

31. august 2015

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer er der fra den 25. august 2015 optaget nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B:  

  • 5 a. ADB-FUBINACA (N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamid)
  • 5 b. AH-7921 (3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid)
  • 6 a. AL-LAD (6-allylnorlysergid)
  • 83.1. 5F-AB-PINACA (N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-Indazol-3-carboxamid)
  • 128 a. LSZ (8b-(2,4-dimethylazetidin-1-yl)carbonyl-9,10-didehydro-6-methylergolin)
  • 129 a. MDMB-CHMICA (methyl-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoat)
  • 136 a. MeO-PCP (omfattende isomererne 2-MeO-PCP (1-(1-(2-methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidin), 3-MeO-PCP (1-(1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidin) og 4-MeO-PCP (1-(1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidin))
  • 198 a. 1p-LSD (1-propionyllysergid)
  • 227 a. THJ-2201 ((1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanon)

Efter 25. august 2015 må import og eksport af disse stoffer kun foretages, såfremt Sundhedsstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De ni stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Link

Bekendtgørelse nr. 965 af 25. august 2015 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...